Política de privacitat

1. Tractament de dades

Per accedir i / o utilitzar alguns dels serveis de Canicross.cat és necessari que els usuaris proporcionin prèviament a canicross.cat certes dades de caràcter personal. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) de Caràcter Personal volem comunicar-vos que les dades recollides s’incorporaran a un fitxer registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable Quatre i l’Astròleg, SCP , amb domicili social al carrer Urbanització Can Carreras, 62C 08191 Rubí (Barcelona), inscrita amb CIF J-­66312372 amb les finalitats que s’estableixen en cadascun dels formularis de recollida establerts al present lloc web i per poder remetre’ls informació de productes i serveis de la nostra entitat i / o els seus partners fins i tot per mitjà de correu electrònic o similar i poder tractar les dades relatives a la navegació i compres de l’usuari dissociant-los de les seves dades personals, i ens autoritza a que conservem les seves dades per a les finalitats anteriors fins i tot un cop finalitzada la nostra relació en un futur. Així mateix s’informa que un cop dissociades les dades, la informació relativa a hàbits de consum i navegació dels usuaris podrà ser utilitzada per a finalitats estadístiques i / o comercials per part de Quatre i l’Astròleg, SCP.Canicross.cat garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat de nivell bàsic en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, Canicross.cat garanteix la confidencialitat de les Dades Personals i que aquestes no seran cedides a tercers. No obstant això, Canicross.cat revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.En tot cas, l’usuari es compromet a proporcionar informació verídica en relació a les seves dades personals i a mantenir les dades facilitades a Canicross.cat actualitzades. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i de mantenir-les actualitzades, reservant a Canicross.cat el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.L’acceptació dels termes i condicions i política de privacitat, lligada a l’ús de qualsevol dels serveis de Canicros.cat, implica la teva autorització expressa a favor de Quatre i l’Astròleg SCP per a l’enviament d’informació comercial al teu domicili, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. Aquesta autorització comprèn l’enviament de publicitat comercial i publicitària relacionada amb les activitats, productes i serveis de Quatre i l’Astròleg SCP i portals relacionats amb aquesta web.

2. Exercici dels drets en matèria de protecció de dades

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Quatre i l’Astròleg, SCP, Carrer Urbanització Can Carreras 62C 08191, Rubí (Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a lopd@canicross.cat.

La sol·licitud de l’usuari ha de complir el següent contingut mínim legalment establert:

 • Nom i cognoms.
 • Fotocòpia del DNI, signatura electrònica o còpia escanejada del DNI.
 • Petició concreta.
 • Adreça a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant

Per la pròpia naturalesa del servei i continguts del lloc web, és imprescindible poder remetre als usuaris registrats comunicacions comercials per correu electrònic. Per tant, en cas que es produís la cancel·lació de dades que preveu el paràgraf anterior, això comportarà de manera automàtica la cessació i abandó en la condició d’usuari registrat de Canicross.cat

3. Menors d’edat

Els nostres serveis estan dirigits a persones majors d’edat, en el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, CANICROSS.CAT sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si s’escau, per al tractament automatitzat de les dades segons s’exposa en la legislació vigent. Si l’usuari registrat és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del Lloc Web.

4. Camps de text lliure

Els camps de text lliure que, a disposició de l’usuari registrat, puguin aparèixer al Lloc Web, tenen com a única i exclusiva finalitat el demanar informació per millorar la qualitat dels serveis, especialment el lliurament dels productes adquirits. L’usuari registrat no inclourà, en aquells espais que el lloc web pugui oferir com a “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificada dins d’aquelles dades per a les que s’exigeix un nivell de protecció de tipus mitjà o alt , sense previ avís a CANICROSS.CAT, segons defineix la normativa vigent (a títol enunciatiu i no limitatiu dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i / o vida sexual).

5. Xarxes socials

Facebook

Canicross.cat, té la pàgina a Facebook facebook.com/CanicrossCat des d’on comparteix notícies, activitats, programes i altres qüestions que puguin ser del seu interès. No cal registrar-se o proporcionar informació personal per veure la nostra pàgina a Facebook.

Si vostè té un compte a Facebook i fa clic a “M’agrada” a la pàgina de canicross.cat, vostè pot enviar comentaris o fer clic a “M’agrada” a les entrades individuals. Si vostè comenta o fa clic a “M’agrada” en el contingut de canicross.cat, la seva informació d’identificació personal serà visible per altres usuaris de Facebook, incloent-hi el personal de canicross.cat. La quantitat d’informació personal visible dependrà de la seva pròpia configuració de privacitat a Facebook.

Canicross.cat, no recull, utilitza ni revela cap informació sobre els visitants que comenten o fan clic a “M’agrada” a la pàgina de canicross.cat a Facebook. Facebook recol·lecta i reporta informació d’identificació personal sobre les activitats de la pàgina de canicross.cat a Facebook. Aquesta informació està protegida per contrasenya i només està disponible per als administradors de canicross.cat. La política de privacitat de Facebook està disponible a: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Canicross.cat, utilitza Twitter (twitter.com/CanicrossCat) per enviar missatges concisos (fins a 140 caràcters), també anomenats “tuits” o “piulades”, per compartir informació sobre canicross.cat, activitats, programes i altres qüestions que puguin ser del seu interès. També responem a comentaris i preguntes enviades a canicross.cat, a través de Twitter. No cal registrar-se o proporcionar informació personal per veure la nostra pàgina a Twitter. Si vostè vol subscriure (també anomenat “Follow”) als “feeds” de canicross.cat a Twitter, vostè pot crear un compte a Twitter a http://twitter.com/. Per crear un compte, ha d’introduÏr el seu nom i la seva adreça de correu electrònic i crear un nom d’usuari i contrasenya. Pot incloure informació addicional com una petita biografia, ubicació i foto. La major part de la seva informació personal al seu compte de Twitter està disponible al públic llevat que hagi actualitzat la seva configuració de privacitat. El personal de canicross.cat monitoritza el nombre de subscriptors (anomenats “Followers”) i respon a els seus comentaris i inquietuds a través de Twitter, però no recull, emmagatzema, divulga o comparteix cap informació sobre les persones que segueixen a canicross.cat a Twitter. La política de privacitat de Twitter està disponible en http://twitter.com/privacy.

Blogs

Si vols participar en els nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

 1. Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blogs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint a Canicross.cat la total immunitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar per aquests conceptes. En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als Blogs. I s’eximeix Canicross.cat de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.
 2. L’usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.
 3. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.
 4. Canicross.cat es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs de la web d’acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació
 5. Canicross.cat no és responsable del publicat als blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
 6. Canicross.cat no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
 7. En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de Canicross.cat, a través del correu electrònic info@canicross.cat indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blogs”, perquè Canicross.cat pugui moderar o eliminar els mateixos.
 8. L’usuari mantindrà immune Canicross.cat davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blogs de la web.

6. Currículum

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i, els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic , que es faciliten s’incorporin al fitxer del que és responsable Canicross.cat, amb la finalitat d’estudiar i / o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, transcorregut el qual Canicross.cat procedirà a la seva total destrucció. Canicross.cat garanteix que totes les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, dirigint comunicació per escrit a Canicross.cat, Carrer Urbanització Can Carreras 62C 08191 Rubí (Barcelona)

Fotos a Flickr

 
 • Une photo sur Flickr
Flickr Badges Widget

Sobre Canicross.cat

 
Canicross.cat és el portal on trobaràs la informació necessaria per a practicar Canicròs i el Múixing. Política de Cookies
Política de Privacitat
Contacte